Zoeken naar:

Water- stormschade: 1722 (brandweer)

Covid-19: 0800 14 689 (permanentie FOD Volksgezondheid)

Diabetes infolijn: 0800 96 333

Antigifcentrum: 070 245 245

Tele onthaal: 106

Kanker info: 0800 15 802

Tabakstop: 0800 111 00

De druglijn: 078 15 10 20 (drank, drugs, medicatie)

Child Focus: 116 000

Geweld & misbruik: 1712